Głogowska Szafa Pomocy/Глоговська Шафа Допомоги

Głogowska Szafa Pomocy zawiesza swoją działalność na czas wakacji. /Глоговська Шафа Допомоги, затримує свою роботу на час канікул.
grafika Głogowska Szafa Pomocy

Głogowska Szafa Pomocy zawiesza swoją działalność na czas wakacji. Magazyn z odzieżą dla uchodźców będzie otwarty jeszcze w przyszłym tygodniu, w poniedziałek i środę w godzinach od 14.00 do 18.00.

O tym, czy Głogowska Szafa Pomocy będzie funkcjonować po wakacjach będziemy informować.

Глоговська Шафа Допомоги, затримує свою роботу на час канікул. Магазин з одягом для біженців, буде відчинено ще в наступному тижні, в понеділок та середу в годинах від 14.00 до 18.00.

Про те чи Глоговська Шафа Допомоги буде функціонувати надалі після канікул, будемо інформувати.