Absolutorium dla prezydenta

Radni udzielili absolutorium Rafaelowi Rokaszewiczowi za wykonanie budżetu za ubiegły rok
sesja rady miejskiej 22.06.2022r.

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej prezydent Rafael Rokaszewicz przedstawił radnym Raport o Stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2021 rok. Po debacie nad raportem radni przyjęli dokument większością głosów, tym samym prezydent Głogowa otrzymał wotum zaufania od radnych.

Kolejnym ważnym punktem sesji było głosowanie nad uchwałą w sprawie wykonania budżetu za rok 2021. Tutaj także chwała została przegłosowana większością głosów.

To nie tylko mój sukces, ale wielu osób, które pracują i działają na rzecz naszego miasta. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, spółkom, jednostkom za kolejny ciężki rok pracy. Dziękuję także wszystkim radnym

powiedział na sesji prezydent Rafael Rokaszewicz.