Szkoła dla Rodziców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zaprasza na bezpłatne warsztaty!
rodzic trzymający dziecko za rękę, droga

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczynają się kolejne warsztaty psychoedukacyjne „Szkoła dla Rodziców” organizowane przez Zespół ds. rodziny i działań środowiskowych. 

Proponowane warsztaty cieszą się coraz większym zainteresowaniem, pomimo iż podstawowy cykl obejmuje aż 30 godzin zegarowych.

Wdrażany przez pracowników Zds.RiDŚ projekt socjalny „Szkoła dla Rodziców” to ogólnopolski projekt wspierania umiejętności wychowawczych, który spełnia standardy jakości poziomu II – Dobra praktyka zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Celem głównym projektu jest wspieranie rodziny jako podstawowego środowiska wychowawczego i wspomaganie jej rozwoju poprzez zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców. Oferta tego typu warsztatów stanowi bardzo ważne wzmocnienie czynnika chroniącego młodzież przed problemami i zachowaniami ryzykownymi, jakim są rodzice i więzi z rodzicami.

Program ”Szkoły dla Rodziców” obejmuje cykl dziesięciu 3 godzinnych spotkań edukacyjnych. Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Eweliną Nowak. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół  ds. Rodziny i Działań Środowiskowych
ul. Sikorskiego 4, pokój nr  2, tel. 767276557.