Sejmik wyborczy TZG

Sejmik wybrał władze na kolejną kadencję
sejmik-wyborczy-Towarzystwa-Ziemi-Glogowskiej-14.05

W Teatrze Miejskim odbył się Zwyczajny Sejmik Sprawozdawczo – Wyborczy, który dokonał podsumowania minionej kadencji 2019 – 2022. Na podstawie przedstawionych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej na wniosek Komisji Rewizyjnej Sejmik udzielił absolutorium Radzie i Zarządowi TZG. Dokonano wyboru władz statutowych na kadencję 2022 – 2025 oraz przyjął Uchwałę Programową Sejmik powołał 21 członków Rady Towarzystwa, która wybrała  Prezesa i członków Zarządu.

Kadencja TZG 2022-2025

Na kolejną trzecią kadencje prezesem TZG został wybrany Zbigniew Mazurek. Na wiceprezesów wybrano: Marcina Kuchnickiego, i Wiesława Maciuszczaka, na sekretarza Krzysztofa Junga, skarbnika Ireneusza Dominiaka, na członków Zarządu Antoniego Boka i Urszulę Ziębę.

W skład pozostałych członków Rady TZG wchodzą: Zdzisław Błażejewski, Michał Cimek, Krzysztof Czapla, Michał Górawski, Stefan Górawski, Marek Robert Górniak, Dariusz Jarosz, Irena Esner – Lembicz,  Janusz Molenda, Grażyna Myśków, Andrzej Sadowski, Alicja Szpunar, Bartosz Szynkarek, Dariusz Wojtowicz.

Komisja Rewizyjna powołana  w składzie: Henryk Ciejka – przewodniczący, Marian Kulczycki – sekretarz, Jerzy Sawczak- członek. Sąd Koleżeński będzie działał w składzie: Regina Cimek – przewodniczący, Jan Hłubowski – sekretarz, Telesfor Lewicz –  członek.

Wyróżnienia i podziękowania

Sejmik był okazją do wyróżnienia odznaczeniami i podziękowaniami:

Sejmik nadał Tytuł Honorowego prezesa TZG dla Jacka Zielińskiego i Rafaela Rokaszewicza.

Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP nadała najwyższe odznaczanie w ruchu regionalistycznym w Polsce „Medal im. Aleksandra Patkowskiego”: Ewa Bogusz, Urszula Zięba, Henryk  Ciejka, Jan Hłubowski, i Zbigniew Mazurek. Medale wręczył wiceprzewodniczący Rady Krajowej dr Tadeusz Samborski

Starosta Głogowski nadał Odznakę Honorową „Złoty Herb Powiatu Głogowskiego” dla: Zdzisława Błażejewskiego, Michała Cimka, Marka Roberta Górniaka, Krzysztofa Junga, Marcina Kuchnickiego i Alicji Szpunar. Odznaczenia wręczył wicestarosta Powiatu Głogowskiego Jeremi Hołownia.

Prezes TZG wręczył podziękowania za współprace: Wójtom Gminy Grębocice i Gminy Kotla, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Muzeum Archeologiczno – Historycznemu, Głogowskiej Edukacji Kresowej, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Koło KGHM.

Indywidualne podziękowania otrzymali Ksiądz Kanonik Rafał Zendran, Dorota Drozd, Karolina Wójck, Bartek Adamczak Antoni Bok, Wiesław Maciuszczak, Dariusz Andrzej Czaja i Marek Robert Górniak.

Nadesłane: Towarzystwo Ziemi Głogowskiej.