Modernizacja oświetlenia na os. Paulinów

Zobaczcie ZDJĘCIA
nowe lampy na os. Paulinów w Głogowie

Kończą się prace przy kompleksowej modernizacji oświetlenia na os. Paulinów. Obecnie trwa demontaż starych słupów oświetleniowych.

– Zadanie objęło całe osiedle Paulinów.Tu wymienione zostało okablowanie, wszystkie słupy i oprawy – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

W ramach zadania w Głogowie zostaje wymienionych 600 starych opraw na ledowe.

Ulice objęte zadaniem:

💡 os. Paulinów – całe
💡 Akacjowa, Legnicka, Ogrodowa, gen. Andersa, gen. Skalskiego, gen. Maczka, gen. Urbanowicza i Marszałka Piłsudskiego;
💡 Plac Solny
💡 Grodzisko, Cicha, Mała, Dobra, Spokojna, H. Głogowskiego, Wybickiego, Herberta, Balwierska, Garncarska, Grodzka, Starowałowa, Kołłątaja, Kotlarska, Kutrzeby, Młyńska, Parafialna, Polska, Piekarska, Powstańców, Słodowa, Szewska, Smolna, Rynek.

Miasto realizuje projekt „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko- Głogowskiego Obszaru Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Przedsięwzięcie ma charakter partnerski, realizowany jest przez 3 gminy: Głogów (Lider Projektu), Legnica i Polkowice. Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji transportowej. Wdrożony zostanie inteligentny system monitoringu i zarządzania oświetleniem ulicznym, w celu uzyskania jak najwyższego poziomu oszczędności energii. Działania zmierzają do poprawy jakości powietrza, które przekłada się na poprawę stanu zdrowia mieszkańców. Wymiana oświetlenia wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa drogowego.

Planowana wartość projektu:
– ogólna: 9 747 230, 53 zł, z tego koszty kwalifikowane: 8 902 154,33 zł, wartość dofinansowania (74,99%) – 6 675 725,55 zł.
W tym Gmina Miejska Głogów: 3 862 031,10 zł, z czego koszty kwalifikowane 3 801 712,09 zł, wartość dofinansowania – 2 850 903,91 zł.

Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska