Jak chronić dzieci w epoce ponowoczesności?

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” zaprasza na konferencję profilaktyczno-metodyczną
dziecko internet fot. pixabay

Konferencja odbędzie pod hasłem „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w epoce ponowoczesności – od diagnozy do programów profilaktycznych” i będzie połączona z certyfikowanymi warsztatami metodycznymi

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 maja. Certyfikowane warsztaty metodyczne odbędą się 24 maja w Zamku Książąt Głogowskich, natomiast dzień później, w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się konferencja (szczegóły na plakacie).

Celem szkolenia jest upowszechnienie najnowszej wiedzy o zagrożeniach, na które narażone są dzieci i młodzież, szczególnie w ostatnim czasie pandemii, o kluczowych czynnikach ryzyka i czynnikach ochronnych w różnego rodzaju uzależnieniach. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na etiologię i profilaktykę zachowań ryzykownych
i zaburzeń funkcjonowania wśród dzieci i młodzieży.

Na konferencji przedstawione zostaną także najnowsze wskazania medyczne, społeczne i profilaktyczne odnoszące się do szczególnie niebezpiecznych zjawisk, w tym uzależnień związanych z technologiami cyfrowymi.

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli instytucji pomocowych oraz opiekuńczo wychowawczych, resocjalizacyjnych, funkcjonariuszy policji, studentów, jak również dla wszystkich zainteresowanych rodziców, którzy szukają rozwiązań, by jeszcze lepiej wspierać w rozwoju swoje dzieci i pomagać im rozwiązywać problemy, z którymi się borykają.

mówi Anna Mazurkiewicz z Głogowskiego Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”.

W trakcie dwóch dni sesji plenarnych i warsztatowych zostaną omówione zagadnienia związane m.in.: z sytuacją psychospołeczną młodego pokolenia w czasie pandemii Covid-19, wpływem technologii cyfrowych na rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci i młodzieży, w tym problem cyberprzemocy, nasiloną skalą samookaleczeń czy depresji wśród ludzi młodych, czy też z ryzykownym eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi, jak i ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, które wielu z nich podejmuje.

Podczas konferencji będą również zaprezentowane programy profilaktyczne o udowodnionej skuteczności, te realizowane na terenie naszego kraju, jak i Zagłębia Miedziowego.

Naukowe spojrzenie na potrzeby i możliwości profilaktyki przedstawi opiekun merytoryczny konferencji dr hab. Mariusz Jędrzejko, profesor SGGW, pedagog i socjolog, wieloletni dyrektor Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Specjalista w badaniach nad zjawiskowymi formami patologii społecznych oraz zaburzeniami funkcjonowania polskiej rodziny.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.