Zmiany funkcjonowania punktu koordynacyjnego w Urzędzie Miejskim/Зміни в роботі Кординаційного Пункту в Міській Раді Глогова.

Ważne informacje!/Важлива інформація!
Punkt koordynacyjny dla uchodźców z Ukrainy w Urzedzie Miejskim w Głogowie 05.05.2022r (2)

Urząd Miejski informuje, że od 2 maja punkt koordynacyjny dla uchodźców z Ukrainy realizowany przez Wydział Spraw Społecznych został przeniesiony do pokoju nr 233.

od 2 maja punkt koordynacyjny dla uchodźców z Ukrainy Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku. Godziny przyjmowania uchodźców pozostają bez zmian, czyli od. 7.30 do 15.30.

Przypominamy, że w punkcie koordynacyjnym uchodźcy z Ukrainy otrzymują wszelkie informacje z zakresu pomocy materialnej, psychologicznej, społecznej i prawnej. W Punkcie wydawane są zaświadczenia, które upoważniają do otrzymania odzieży w Głogowskiej Szafie Pomocy.

Cały czas funkcjonuje specjalna linia telefoniczna, gdzie można dzwonić w sprawie pomocy dla Ukrainy i Uchodźców przyjeżdżających do naszego miasta:

tel. 76 7265 534

Telefon jest czynny, od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30.

Міська Рада, інформує що від 02 травня кординаційний пункт для переселенців з України реалізований через Відділ Соціальних Справ, перенесено до каб. 233 .

Від 02 травня координаційно-інформаційний пункт для громадян України буде працювати з понеділка до п”ятниці. Години прийому громадян залишаються незмінними, тобто від 7.30 до 15.30 год.

Пригадуємо, що в Пункті Координаційному біженці з України отримують різного роду інформації, що стосуються матеріальної, психологічної, соціальної та юридичної допомог. В пунті видаються картки, які уповажнюють на отримання одягу в Глоговській Шафі Допомоги.

 Цілий час функціонує спеціальна телефонна лфнія, куди можна задзвонити у справі допомоги для України і біженців, які приїжджають до нашого міста:

tel. 76 7265 534

Телефон робочий, з понеділка по п”ятницю, від 7.30 до 15.30