Głogowska Szafa Pomocy – zmiana godzin funkcjonowania/Глоговська Шафа Допомоги – зміна годин роботи.

Głogowska Szafa Pomocy będzie czynna tylko dwa razy w tygodniu
plakat informujący o godzinach otwarcia Głogowskiej Szafy Pomocy

Urząd Miejski informuje, że od 4 maja Głogowska Szafa Pomocy czynna będzie dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i środy w godzinach od 14.00 do 18.00.

Przychodząc do Głogowskiej Szafy obywatele Ukrainy muszą mieć ze sobą dokument potwierdzający przybycie do Polski po 24 lutego lub zaświadczenie z Urzędu Miejskiego, które wydawane jest w pok. 233 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Głogowska Szafa Pomocy to magazyn z odzieżą dla uchodźców z Ukrainy. Jest to miejsce, gdzie Ukraińcy dostaną za darmo odzież i buty dla siebie i swoich dzieci.

GSP znajduje się w budynku „Skarbek”, przy ul. Budowlanych 14. Na piętrze.

Міська Рада інформує, що від середи 04 травня Глоговська Шафа Допомоги буде працювати два дні на тиждень: в понеділки і середи в годинах від 14.00 до 18.00.

 Придячи до Глоговської Шафи громадяни України,  повинні мати з собою підтверджуючий документ про перетин кордону після 24 лютого чи довідку від Міської Ради, яке буде видаватися в каб. 233 від 7.30 до 15.30 год.

Глоговська Шафа Допомоги то гуртовня з одягом для переселенців з України. В цьому пункті, українці безкоштовно отримають одяг та взуття для себе та своїх дітей.

Пунк знаходиться в будинку „Skarbek” (Скарбек) на вул. Будовляних 14, на 2 поверсі.