Zobacz nowe stawki opłaty targowej

Wzrost opłaty targowej za sprzedaż warzyw
i owoców o 60 gr za m2
3.04.2020-targowisko-Głogów

Rada Miejska przyjęła nowe stawki opłaty targowej.

Sprzedaż na targowiskach przy ulicach: Kazimierza Sprawiedliwego – Saturna – Armii Krajowej

 Opłata przed regulacjąOpłata po regulacji
przy sprzedaży warzyw, owoców, jaj
i kwiatów
za zajęcie miejsca m23,804,40
za zajęcie stoiska10,4012,00
za zajęcie stanowiska z samochodem o pow. 4,8m x 6m12,8015,00
przy sprzedaży art. spożywczych i przemysłowych
za zajęcie miejsca m27,408,50  
za zajęcie stoiska16,8019,40  
za zajęcie stanowiska z samochodem o pow. 6m x 6m  62,0070,00
za zajęcie stanowiska z samochodem o pow. 6m x 3m  31,0035,00
za zajęcie stanowiska z samochodem o pow. 3m x 3m18,8022,00

Sprzedaż na targowisku przy ulicy Bolesława Krzywoustego

za zajęcie stoiska przy sprzedaży artykułów rolnych  5,206,00
za zajęcie stoiska przy sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych8,409,70

Sprzedaż hurtowa:

z ciągnika16,8019,50  
z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony  25,0029,00
z samochodu ciężarowego32,8038,00

Stawki dziennej opłaty targowej wzrosły średnio o 15 % i wynikają z faktów, że od czterech lat nie było podwyżki opłaty targowej, bardzo wysokiej inflacji w ostatnim czasie, malejących sukcesywnie przychodów z tytułu poboru opłaty targowej oraz rosnących kosztów utrzymania targowisk powodowanych wzrostem płacy minimalnej, wzrostem kosztów energii elektrycznej, gazu i pozostałych opłat.