Refundacja leków/Рефіндикація ліків

Health4Ukraine
grafika informująca o refundacji leków dla obywateli Ukrainy

🇵🇱 O programie Health4Ukraine
Direct Relief we współpracy z epruf s.a. opracowały Program umożliwiający obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 r., uzyskanie dofinansowania do zakupu leków w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych na terenie Polski. W ramach Programu pomocą objętych zostanie nawet do 100 000 obywateli Ukrainy przebywających obecnie na terenie Polski. Każda osoba, która przystąpi do Programu, otrzyma indywidualny Kod Uczestnika Programu, który umożliwi jej zakupy leków i innych produktów dostępnych w aptece do kwoty 500 zł w 2022 roku. To realna pomoc odpowiadająca na konkretne potrzeby w przyjaznej dla Uczestnika Programu formie – by skorzystać z dofinansowania potrzebuje on jedynie telefonu komórkowego.

Kto może skorzystać z pomocy?
Z pomocy w ramach Programu może skorzystać każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył polską granicę po 24.02.2022 r. Warunkiem przystąpienia do Programu i uzyskania pomocy jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego nadanie polskiego numeru identyfikacyjnego PESEL. Do Programu mogą przystąpić zarówno osoby pełnoletnie jak i niepełnoletnie (w imieniu osób niepełnoletnich wniosek o przystąpienie składają rodzice/ opiekunowie prawni).

Jak przystąpić do Programu?
Dołączenie do Programu i korzystanie z pomocy jest bardzo proste i w pełni bezpłatne. Aby przystąpić do Programu należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny. Po wypełnieniu formularza podane dane osobowe zostaną zweryfikowane. Jeśli weryfikacja przebiegnie prawidłowo, Uczestnik Programu otrzyma na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość zawierającą indywidualny Kod Uczestnika Programu (w postaci Kodu kreskowego), umożliwiający korzystanie z dofinansowania do zakupu leków i produktów dostępnych w aptece oraz logowanie do dedykowanej aplikacji webowej.

W celu przystąpienia do programu wystarczy wykonać 3 proste kroki:

1. Wypełnij formularz rejestracyjny (dostępny po starcie Programu)

2. Poczekaj na weryfikację wniosku ze strony organizatora

3. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, otrzymasz indywidualny Kod Uczestnika Programu

https://health4ukraine.com/pl/

🇺🇦 Про програму Health4Ukraine.

Програма дає можливість громадянам України, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, отримати дофінансування для купувлі ліків в загальнодоступних аптеках чи аптечних пунктах на території Польщі. В рамках Програми, даною допомогою буде охоплено до 100 000 громадян України, які в даний час знаходяться на території Польщі. Кожна особа, яка приєднається до Програми, отримає індивідуальний Код Учасника Програми, який надасть можливість закупу ліків та інших продуктів доступних в аптеці до суми 500 злотих протягом 2022 року. То реальна допомога, яка задовільнить конкретні потреби Учасника Програми в доброзичливій формі, щоб скористатися пропозицією потрібен тільки мобільний телефон.

Хто може скористатися з допомоги?

Приєднатися до Програми та скористатися допомогою дуже просто та безкоштовно. Щоб приєднатися до Програми, необхідно заповнити електронну реєстраційну форму. Після заповнення форми дані зареєстрованої особи будуть перевірені. Якщо заявка заповнена правильно, Учасник Програми отримає повідомлення на адресу електронної пошти, зазначену в реєстраційній формі, що містить індивідуальний код Учасника Програми (у вигляді штрих-коду), що дозволяє використовувати співфінансування для придбання ліків та продуктів доступних в аптеці, а також авторизуватися у спеціальному веб-додатку.

3 кроки, щоб приєднатися до Програми:

1. Заповніть реєстраційну форму (доступна після запуску Програми)

2. Дочекайтеся перевірки заявки організатором

3. Після позитивної перевірки заявки ви отримаєте індивідуальний код Учасника Програми.

Для реєстрації перейти за посиланням:

https://health4ukraine.com/uk/