Zapraszamy na badania w kierunku osteoporozy 

Program finansowany przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź
budynek szpitala w Głogowie, widok z lotu ptaka

Zapraszamy na badania w kierunku osteoporozy. Badania realizuje Głogowski Szpital Powiatowy.

Programem objęci są mieszkańcy miasta Głogowa, w następujących grupach wiekowych:
-kobiety w wieku 45-75 lat,
-mężczyźni w wieku 65-75 lat.

W ramach programu każdy Pacjent ma wykonywane badanie densytometryczne na aparacie stacjonarnym firmy GE Medical.

Badanie gęstości kości wykonywane jest na podstawie obrazu kręgosłupa lędźwiowego (kobiety w wieku 45-50 lat) lub obrazu szyjki kości udowej wraz z oceną ryzyka wystąpienia osteoporozy metodą FRAX (kobiety w wieku 50-75 lat oraz mężczyźni w wieku 65-75 lat).

Świadczenia w ramach programu realizowane są w Głogowskim Szpitalu Powiatowym w Centrum Diagnostyki Obrazowej, na I piętrze, w budynku głównym szpitala.

Rejestracja do programu odbywa się w trybie „bez skierowania”, od poniedziałku do piątku w godzinach:
-od 8 do 12 pod numerem telefonu 76 837 33 84,
-od 12 do 17 pod numerem telefonu 76 837 31 49,
-lub osobiście w rejestracji przy Centrum Diagnostyki Obrazowej na pierwszym piętrze, w budynku głównym szpitala.

Badania densytometryczne wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8
do 15.

Przed badaniem Pacjent zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego, wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.

Dodatkowo Pacjenci, u których prawdopodobieństwo złamania ocenione jest „powyżej 10%” – otrzymują skierowanie na jednorazową konsultację do Poradni Osteoporozy.

Konsultacje specjalistyczne w Poradni Osteoporozy dla Pacjentów zakwalifikowanych odbywają się w wyznaczonych dniach, zgodnie harmonogramem ustalanym na bieżąco
z lekarzem.

Rejestracja do Poradni Osteoporozy odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach:
-od 8 do 14 pod numerem telefonu 76 837 33 84,
-lub osobiście w centralnej rejestracji na parterze, w budynku głównym szpitala.

Podstawą przyjęcia do Poradni Osteoporozy jest skierowanie wydane w ramach projektu „Profilaktyka Osteoporozy na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.

Program „Profilaktyka Osteoporozy na terenie Gminy Miejskiej Głogów” jest realizowany od stycznia 2021. Finansowany jest przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A. i jest skierowany do mieszkańców miasta Głogowa.