Rusza rejestracja uzupełniająca do poradni endokrynologicznej

Profilaktyka chorób tarczycy – poradnia endokrynologiczna dla pełnoletnich mieszkańców Głogowa
budynek szpitala w Głogowie, widok z lotu ptaka

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że od 27 października 2021 r. realizowany jest program „Profilaktyka Chorób Tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna na terenie Gminy Miejskiej Głogów”. W ramach rejestracji uzupełniającej, w kwietniu 2022 roku przyjętych zostanie 65 osób. Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców miasta Głogowa.

Świadczenia  w ramach programu, realizowane będą w Poradni Endokrynologicznej przez lekarza Marka Jurczyka, specjalistę endokrynologa. Każdy Pacjent w ramach wizyty uzyska:
– badanie laboratoryjne (TSH i FT4)  wraz z analizą wyników,
– badanie USG tarczycy  i jego ocenę,
– konsultację specjalistyczną przez lekarza endokrynologa,
– wydanie zaleceń do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Rejestracja Pacjentów do programu, odbywać się będzie osobiście w Centralnej Rejestracji w budynku głównym szpitala, od dnia 21 kwietnia 2022 r., od godziny 8.00 do wyczerpania miejsc. Łącznie na konsultacje umówionych zostanie 65 osób.

Pobranie krwi do badań odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 r. (od godz. 8.00 do 10.00).

Konsultacje lekarskie odbywać się będą w dniach  27 i  29 kwietnia 2022 r.

Przy rejestracji Pacjent otrzyma skierowanie na badania, termin z wyznaczoną datą i godziną wizyty specjalistycznej.

Przy rejestracji do programu, pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego, wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa, potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.

Pobranie krwi na badania laboratoryjne odbywać się będzie w Poradni Endokrynologicznej,  przy ul. Kościuszki  15 (parter w budynku szpitala) w wyznaczonym dniu. Pacjent powinien  zgłosić się na badanie na czczo, odstawić suplementy diety
i witaminy – co najmniej dwa dni przed terminem pobrania krwi.

Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Endokrynologicznej. Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.

Program skierowany jest do osób, które nie uczestniczyły w poprzednich edycjach programu –  w latach 2019-2021 – z wyjątkiem osób, u których zostały wykryte zmiany (guzki, torbiele) przy poprzedniej wizycie profilaktycznej.


źródło: Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.
zdjęcie: Siwek Studio