II Przedszkolny Przegląd Recytatorski w PP 15 w Głogowie

Dzieci zaprezentowały wiersze Chotomskich
przedszkole publiczne nr 15 w Głogowie przegląd recytatorski

W minioną środę (6 kwietnia), po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, w Przedszkolu Publicznym nr 15 w Głogowie odbył się II Przedszkolny Przegląd Recytatorski.

Spotkanie otworzyły dzieci 5-6letnie z grupy „Wiewiórki”, które wystąpiły w inscenizacji „Książki dla dzieci”.

W tym roku szkolnym przedszkolaki z poszczególnych grup wiekowych zaprezentowały wybrane wiersze z twórczości polskich pisarek Wandy i Ewy Chotomskich. Wszystkie dzieci zaprezentowały wysoki poziom artystyczny. Swoimi umiejętnościami recytatorsko-aktorskimi wykazały się nie tylko wychowankowie, ale także nauczycielki, które swoim występem urozmaiciły spotkanie. Wszyscy mali artyści otrzymali drobne upominki.

Przegląd recytatorski na stałe wpisał się w kalendarium imprez i uroczystości, które odbywają się corocznie w Przedszkolu Publicznym nr 15 w Głogowie, i jest uwieńczeniem obchodów Światowego Dnia Poezji (przypadającego 21 marca), Międzynarodowego Dnia Teatru (przypadającego 27 marca) oraz Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci (przypadającego 02 kwietnia – w dniu urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena). Jego celem jest rozwijanie wśród dzieci zdolności recytatorskich i aktorskich, popularyzowanie polskiej poezji dziecięcej oraz zachęcanie do występów na scenie i prezentacji własnych umiejętności.

Nadesłane przez: Przedszkole Publiczne nr 15 w Głogowie