Duże zainteresowanie Głogowską Szafą Pomocy/ Великий інтерес до Глоговської Шафи Допомоги

Bezpłatna odzież dla uchodźców/безплатний одяг для біженців
grafika Głogowska Szafa Pomocy

Głogowska Szafa Pomocy działa od ponad tygodnia i od samego początku zainteresowanie tym miejscem jest ogromne.

Przypomnijmy, że to centralny magazyn z odzieżą dla uchodźców z Ukrainy. Jest to miejsce, gdzie osoby z Ukrainy, które uciekły z terenów, gdzie toczy się wojna, otrzymają bezpłatnie odzież i buty dla siebie i swoich dzieci. Rzeczy pochodzą od mieszkańców, a także przyjechały transportem z Francji. Na razie magazyn nie przyjmuje już odzieży.

Ilość ubrań jakie zebraliśmy przekroczyła nasze oczekiwania i przyjęliśmy inną formę niż w pozostałych miastach. Rzeczy od razu są dostępne do zabrania, a wszystkie obiekty w których gmina zapewnia zakwaterowanie są wyposażone w pralki, suszarki na pranie i środki piorące.

mówi Wojciech Borecki, zastępca prezydenta Głogowa.

Każdego dnia do magazynu przychodzi kilkadziesiąt osób. Wybierają sobie ubrania, jakich potrzebują. Nie ma limitu jeśli chodzi o ilość. Niektórzy uchodźcy, którzy przyjechali do Głogowa zimą, mieli przy sobie tylko kilka najpotrzebniejszych rzeczy.

Głogowska Szafa Pomocy znajduje się w budynku „Skarbek”, przy ul. Budowlanych 14. Na piętrze. Otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-18.00. Wydawaniem odzieży w Głogowskiej Szafie zajmują się seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy podjęli się tej pracy jako wolontariusze.

Przychodząc do Głogowskiej Szafy obywatele Ukrainy muszą mieć ze sobą dokument potwierdzający przybycie do Polski po 24 lutego lub zaświadczenie z Urzędu Miejskiego, które wydawane jest w punkcie koordynacyjnym w pok. 122 (I piętro) w godzinach od 7.30 do 15.30.

 Глоговська Шафа Допомоги, чинна понад тиждень часу і від самого початку  викликає до себе великий інтерес.

Пригадуємо, що центральний пунк з одягом для переселенців з України, то місце де особи, які втекли з територій де триває війна, отримають безплатно одяг і взуття для себе та своїх дітей.  Речі доповнюються від жителів міста, а також привозяться транспортом з Франції…. В даний час, пункт не приймає більшої кількості одягу.

  Кількість зібраних речей перевищила наші очікування і ми перейшли на іншу форму функціонування, як в решті містах. Речі доступні до користування одразу, а всі обєкти на яких гміна забезпечила житло, містять пралки, сушарки  та порошки для прання – говорить Войцех Борецький, заступник президента міста Глогова.

Щоденно до пункту приходять десятки осіб. Вибирають для себе неохідний одяг. Немає встановленого ліміту, якщо йдеться про кількість. Деякі біженці, які приїхали до Глогова ще зимою, мали при собі тільки кілька найнеобхідніших речей.