Zakończono odwierty nowych studni

Pomogą one zapewnić miastu oraz okolicznym miejscowością niezbędną ilość wody
wwierty nowych studni głębinowych w ujęciu wody w Głogowie PWiK

Na terenie Ujęcia Wody, między Serbami a Krzekotówkiem, jest usytuowanych 18 studni głębinowych, które dostarczają wodę do Głogowa i okolic. Znajdują się one na chronionym obszarze o długości około trzech kilometrów. Woda z tych studni dostarczana jest do Stacji Uzdatniana Wody, która wybudowana została w 1984 roku. Obecnie zakończył się odwiert dwóch nowych studni, które zastąpią wyeksploatowane dotychczasowe źródła.

Inwestycja była konieczna, żeby utrzymać zdolność produkcyjną Ujęcia Wody.

Z czasem studnie starzeją się i spada ich wydajność. Wtedy wymagane są odpowiednie działania: renowacja, a w przypadku kilkunastoletnich studni – nowy odwiert. Wykonuje się go w tej samej strefie, w której funkcjonuje wyeksploatowana studnia. Po zakończeniu prac nowy odwiert zastępuje wysłużoną studnię. Dzięki odpowiedniej polityce zarządzania osiemnastoma studniami możemy utrzymać produkcje wody na stałym poziomie.

mówi Sebastian Wałęga, starszy mistrz automatyki Wydziału Wody w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie.

Warto wspomnieć, że każda komora otoczona jest siatką ogrodzeniową, która obejmuje tak zwaną strefę ochrony bezpośredniej. Dodatkowo wszystkie obiekty chronione są za pomocą systemu monitoringu i czujników. Studnia znajduje się w zamkniętej komorze, jest to odwiert o głębokości od 46 do 63 metrów w głąb ziemi, w której umieszczono rurę z filtrem w warstwie wodonośnej. Woda ze studni tłoczona jest za pomocą wpuszczonego w nią zestawu pompowego umieszczonego na głębokości 16 metrów. Wydajność studni waha się między 30 a 60 m3/h, a ilość pracujących studni dobierana jest w zależności od wielkości produkcji. Proces uzdatniania wody jest cały czas monitorowany. Pracownicy 24 godziny na dobę nadzorują produkcję wody w tym także prawidłową eksploatację studni. Dzięki temu i odpowiedniej analizie możemy przewidzieć, kiedy spadnie ich wydajność.

Kontrolujemy różne wskaźniki w tym przepływ wody, a ponieważ każda studnia jest inna w wielu przypadkach wskaźnik wieku ma tutaj drugorzędne znaczenie. Posiadamy takie odwierty, które służą nam kilkadziesiąt lat, a niektóre nie nadają się do użytku w okresie np. dziesięciu lat. Inwestycje polegające na budowie nowej studni planujemy z wyprzedzeniem. W tym roku wykonaliśmy dwa nowe odwierty, a w kolejnych latach będą realizowane następne. Mimo, że nasze ujęcie ma już prawie 40 lat, to możemy stwierdzić, że dostawy wody dla mieszkańców Głogowa nie są zagrożone jeszcze na długie lata. Mówimy tutaj o perspektywie kilkudziesięciu lat.

tłumaczy Sebastian Wałęga.

Każda nowa studnia to także nowa jakość szczelnej obudowy z tworzyw sztucznych. Takie obudowy są już stosowane od kilkunastu lat, a jednym z ich zadań jest ochrona studni na wypadek zagrożenia powodziowego. Warto wiedzieć, że studnie PWiK w Głogowie nie są typowe. Zaglądając do nich nie widzimy lustra wody, a jedynie urządzenie do pompowania jej bezpośrednio do Stacji Uzdatniania Wody w Serbach.

Trwa odwiert studni wykonywany przez specjalistyczną firmę

Obudowa studni z tworzywa sztucznego. Ciekawostką jest, że waży ponad 600 kilogramów.

Tak wygląda studnia w trakcie budowy. Wkrótce zostanie obsypana i włączona do sieci.

Na terenie ujęcia mamy 18 studni. Każda z nich znajduje się w tzw. strefie ochronnej.