Zmiana funkcjonowania Punktu Koordynacyjnego/Зміна функціонування

Punkt będzie nieczynny w weekendy/Пункт не буде чинний в вихідні дні
Punkt koordynacyjny dla uchodźców z Ukrainy w Urzedzie Miejskim w Głogowie 05.05.2022r (2)

Urząd Miejski informuje, że punkt koordynacyjny dla uchodźców z Ukrainy będzie nieczynny w weekendy. W tygodniu godziny przyjmowania uchodźców pozostają bez zmian, czyli od. 7.30 do 15.30.

W Punkcie Koordynacyjnym uchodźcy z Ukrainy otrzymają wszelkie informacje z zakresu pomocy materialnej, psychologicznej, społecznej i prawnej. W Punkcie wydawane są zaświadczenia, które upoważniają do otrzymania rzeczy materialnych wydawanych w w MOK-u oraz odzież w Głogowskiej Szafie Pomocy.

Przypomnijmy, że punkt koordynacyjny zaczął funkcjonować kilka dni po zbrojnym ataku Rosji na Ukrainę. Punkt mieści się w Urzędzie Miejskim w pokoju 122 (I piętro).

Cały czas funkcjonuje specjalna linia telefoniczna, gdzie można dzwonić w sprawie pomocy dla Ukrainy i Uchodźców przyjeżdżających do naszego miasta:

tel. 76 7265 534

Telefon jest czynny, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00.

Міська Рада Глогова  інформує, що кординаційний пункт для переселенців з України  не буде чинний в вихідні дні.  В робочі дні протям тижня, години прийому для українців, залишилися незмінні від години 7.30 до 15.30

 В Координаційному Пункті   гомадяни України отримають потрібну інформацію стосовно матеріальної, психологічної, соціальної та юридичної допомоги.  В Пункті, видаються картки, які дозволяють отримати матеріальну допомогу в МОК і одяг в Глоговській Шафі Допомоги.

Пригадуємо, що Координаційний Пункт почав своє фукціонувати кілька днів після повномаштабного нападу росії на Ураїну. Пунк знаходиться в Міській Раді  (Urząd Miejski) в каб.122 (І поверх).

З понеділка по пятницю від 7.30 по 15.30 год. функціонує спеціальна телефонна лінія, куди можна звертатися за допомогою для український переселенців, які приїхали до нашого міста.

tel. 76 7265 534