Zajęcia z pomocą psychologiczną dla dzieci

Pozyskaliśmy środki na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
smutny chłopiec siedzi na trawie

Miasto pozyskało środki na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Miasto otrzymało dofinansowanie do zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ministerstwo przekazuje miastu 218 949,00 złotych, co stanowi całkowitą wartość zadania.

Kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół podstawowych w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Zajęcia zostaną zorganizowane we wszystkich szkołach, a środki zostały przydzielone z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wg liczby uczniów w poszczególnych placówkach.

Zaplanowana liczba zajęć z zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w poszczególnych placówkach wynosi od 63 do 383 godzin i zostaną zrealizowane od 1 marca do 20 grudnia 2022 r.


Zdjęcia: pixabay