Wymieniamy oświetlenie na ledowe

Trwa modernizacja oświetlenia w mieście
wymiana oświetlenia na Starym Mieście w Głogowie

Trwa modernizacja oświetlenia w mieście.  Wczoraj nowe oprawy pojawiły się przy Ratuszu.

W ramach zadania wykonano wymianę opraw na ulicach: Wybickiego, Dobra, Cicha, Mała, Spokojna, Grodzisko, Głogowskiego, Garncarska, Grodzka, Kołłątaja (Lapidarium), Starowałowa (parking). W ramach zadania wymienione zostały szafy oświetleniowe na szafy przystosowane do nowych warunków pracy tj. centralne sterowanie, redukcja mocy, kompensacja energii biernej.

Wartość zadania to 1.313.283,97 zł, termin wykonania  – 30.09.2022 r.

Jednocześnie trwa modernizacja oświetlenia w innych częściach miasta. Wykonano już wymianę opraw na ulicach: Akacjowa, Legnicka, Piłsudskiego, Ogrodowa, Andresa, Skalskiego, Maczka, Urbanowicza.

Jednocześnie wymienione zostały szafy oświetleniowe na szafy przystosowane do nowych warunków pracy tj. centralne sterowanie, redukcja mocy, kompensacja energii biernej.

Realizowane są prace na Osiedlu Paulinów polegające na wymianie okablowania, słupów i opraw oświetleniowych. Wykonano wymianę kabli na całym osiedlu wraz z zabudową słupów oświetleniowych. W ramach zadania wymienione zostały szafy oświetleniowe na szafy przystosowane do nowych warunków pracy tj. centralne sterowanie, redukcja mocy, kompensacja energii biernej.

Wartość zadania: 1.568.788,32 zł, termin wykonania  – 30.09.2022 r.

Wymiana opraw wykonywana jest w ramach zadania„Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko- Głogowskiego Obszaru Interwencji” przewidziano w Głogowie modernizację/ przebudowę/ budowę 571 sztuk opraw. Modernizacja oświetlenia w mieście obejmuje wymianę najstarszego i najmniej efektywnego oświetlenia (m.in. lamp sodowych i metalohalogenkowych z lat 80. i 90.) na proekologiczną, niskoemisyjną i energooszczędną technologię LED.

Planowana wartość całego projektu:
– ogólna: 9 747 230, 53 zł, z tego koszty kwalifikowane: 8 902 154,33 zł, wartość dofinasowania (74,99%) – 6 675 725,55 zł.
W tym Gmina Miejska Głogów: 3 862 031,10 zł, z czego koszty kwalifikowane 3 801 712,09 zł, wartość dofinansowania – 2 850 903,91 zł.


Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska