Przetarg na wynajem wolnych lokali użytkowych

Oferty można składać do 28 marca
ZGM Głogów fot. R. Mucha

Otwarcie ofert odbędzie się 28 marca od godziny 10.30.

Ofertę cenową (propozycję miesięcznej stawki czynszowej według stawek wynikających z poniższego wykazu) podwyższoną o co najmniej 10% wobec stawki wywoławczej należy złożyć do 28 marca do godziny 10.00. w skrzynce podawczej w wejściu do siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie lub przesłać zeskanowaną ofertę e-mailem na adres: przetargi@zgm.glogow.pl.

Zestawienie wolnych lokali użytkowych znajduje się na stronie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Źródło: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie