Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy/Підготовчі відділення для студентів з України

Szkoła dla dzieci/Школа для дітей
Szkoła Podstawowa nr 6 w Głogowie

🇵🇱 Prezydent Głogowa informuje, że od 16 marca br. funkcjonują oddziały przygotowawcze dla klas IV – VI i VII – VIII w Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Tadeusza Kościuszki 18., w których realizowana jest nauka m. in. języka polskiego w wymiarze 6 godz.

Biorąc pod uwagę potrzeby osób pochodzących z Ukrainy, z dniem 23 marca br. dodatkowo zostanie uruchomiony oddział przygotowawczy dla uczniów klas I – III.

Uczniowie o statusie uchodźcy, którzy zapisani są w innych placówkach powinni zostać zapisani do Szkoły Podstawowej nr 6 do dedykowanych dla tych uczniów oddziałów.

Szczegółowe informacje ☎️ tel. 76 833 30 37


🇺🇦 Президент Глогова повідомляє, що з 16 березня ц.р. у початковій школі № 6 функціонують підготовчі відділення до IV – VI та VII – VIII класів. Тадеуша Костюшко, вул. Тадеуша Костюшкі 18, в якому впроваджується наука, серед інших Польська мова в обсязі 6 год.

Враховуючи потреби людей з України, 23 березня ц.р. додатково буде запущено підготовче відділення для учнів 1-3 класів.

Учні зі статусом біженця, які навчаються в інших закладах, мають бути зараховані до початкової школи No6 у відділеннях, присвячених цим учням.

Детальна інформація: ☎️ 76 833 30 37.