Szkoła dla dzieci z Ukrainy/Школа для дітей з України

Ważne informacje/Важлива інформація
Szkoła Podstawowa nr 6 w Głogowie

🇵🇱 Informujemy, że od 16 marca w Szkole Podstawowej nr 6 w Głogowie zostają otwarte oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy.

Adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Tadeusza Kościuszki 18.

W Szkole Podstawowej nr 6 zorganizowane zostały oddziały dla klas IV – VI i VII – VIII, w których realizowana będzie nauka m. in. języka polskiego w wymiarze 6 godzin.

Uczniowie o statusie uchodźcy, którzy zapisani są w innych placówkach powinni zostać zapisani do Szkoły Podstawowej nr 6 do dedykowanych dla tych uczniów oddziałów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numer tel. 76 833 30 37.

🇺🇦 Повідомляємо, що з 16 березня в початковій школі No6 м. Глогова відкриваються підготовчі відділення для учнів з України.

Адреса школи: Початкова школа No6 ім. Тадеуша Костюшко, вул. Тадеуша Костюшкі 18.

У ДНЗ No 6 є заняття для IV – VI та VII – VIII класів, в яких, серед інших, буде проводитися. вивчення польської мови протягом 6 годин.

Учні зі статусом біженця, які навчаються в інших закладах, мають бути зараховані до початкової школи No6 у відділеннях, присвячених цим учням.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном 76 833 30 37.


Zdjęcia: D. Jęczmionka