Przystań dla Ukrainy

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej ogłaszają akcję ŁĄKA
Przystań warsztaty zajęciowe, uczestnicy z powstałym obrazem

Akcja ŁĄKA dotyczy tego niesamowitego obrazu:

– Kochani! Sytuacja na Ukrainie jest bardzo trudna, wszyscy wiemy, że potrzebna jest wszelka pomoc, a w szczególności pomoc finansowa. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Przystań” wraz z kadrą chcą też wnieść swój wkład w tą pomoc. Ogłaszamy więc akcję sprzedaży obrazu pt. „Łąka”, który stworzyli uczestnicy podczas trwania pandemii – piszą do nas uczestnicy warsztatów Przystań.

Obraz składa się z 30 elementów , które po połączeniu tworzą pracę o wymiarze 250 x 300 cm.

Akcja jest prowadzona wraz z Głogowskim Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” i pod patronatem Prezydenta Miasta Głogowa Rafaela Rokaszewicza. Dzieło można nabyć w formie pojedynczych obrazów 50 x 50 cm. lub w całości 250 x 300 cm. Cena wywoławcza licytowanego pojedynczego obrazu 50 x 50 cm. wynosi 50 zł. Każdy z 30 elementów ma przypisaną do siebie cyfrę. Aby nabyć wybrany obraz należy w komentarzu podać jego numer oraz proponowaną kwotę.

LICYTACJA TUTAJ – KLIKNIJ

W licytacji można brać udział od 15 do 31 marca 2022r. Najwyższa zadeklarowana kwota w komentarzu upoważnia licytującego do nabycia wybranego obrazu. Kwotę należy wpłacić na konto Głogowskiego Stowarzyszenia „ Otwarte Drzwi”.

Nr konta Bank Santander 84 1090 2079 0000 0001 1700 5183 wpisując w tytule: „Darowizna dla Głogów dla Ukrainy i osób potrzebujących ”.

– Z potwierdzeniem wpłaty zapraszamy po odbiór pracy do siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej „ Przystań” w Głogowie ul. Luigiego Novarese 6 ( w pobliżu Domu Uzdrowienie Chorych przy Kolegiacie).

Licytujemy wyłącznie na stronie facebookowej Warsztatów Terapii Zajęciowej „Przystań”: LICYTACJA KLIKNIJ TUTAJ

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji wspierania Ukrainy.

W razie pytań prosimy kontaktować się telefonicznie nr 570 280 840 w godzinach od 7:30 do 15:30.


Nadesłane przez: Przystań