Pulmonolog – rusza rejestracja

Podajemy numery telefonów do rejestarcji
budynek szpitala w Głogowie, widok z lotu ptaka

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że jest już realizowany program „Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób płuc na terenie Gminy Miejskiej Głogów„.

Program  skierowany jest do mieszkańców miasta Głogowa w wieku 40-65 lat, którzy nie byli wcześniej diagnozowani i leczeni z powodu chorób układu oddechowego. Z programu wyłączone są kobiety w ciąży, u których niewskazane jest narażenie na promieniowanie  występujące podczas badania TK.

Świadczenia w ramach programu, realizowane są w Poradni Pulmonologicznej przez lek. Katarzynę Marek, specjalistę chorób płuc.  
W ramach  programu, Pacjent będzie miał wykonane badanie TK płuc (niskodawkowe) wraz z opisem, skorzysta z konsultacji lekarza specjalisty chorób płuc i uzyska zalecenia do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

MOŻNA JUŻ SIĘ REJESTROWAĆ

Rejestracja Pacjentów  do programu odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku  od godziny 08:00  do 14:00  osobiście  w Centralnej Rejestracji lub telefonicznie pod numerami : 76 837 31 89 i 76 837 33 84.

Przy rejestracji Pacjent otrzyma informacje o terminie badania TK płuc oraz terminie konsultacji specjalistycznej.

Przed badaniem TK, Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego, wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa, potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.

Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Pulmonologicznej. Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.

Rejestracja na konsultacje będzie prowadzona do wyczerpania miejsc
w programie i nie dłużej niż do  20.05.2022.