II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa

Jakie tematy poruszali młodzi radni?
28.02.2022 II sesja MRMG

Głogowscy młodzieżowi radni mają za sobą już II sesję w swojej dwuletniej kadencji. Wczoraj, 28 lutego, Młodzieżowa Rada Miasta Głogowa spotkała się w głogowskim ratuszu, aby m.in. radni nieobecni na pierwszej sesji mogli złożyć ślubowanie, poruszyć temat mLegitymacji oraz sposobu delegacji radnych.

28.02.2022 II sesja MRMG

Przed rozpoczęciem obrad młodzieżowi radni uczcili minutą ciszy ofiary wojny na Ukrainie. W geście solidarności, radni mieli założone kotyliony
w barwach narodowych naszych wschodnich sąsiadów oraz wygłosili oświadczenie w kwestii obecnej sytuacji politycznej w tym kraju.

W apelu czytamy: Jako młodzież mieszkająca w Głogowie stanowczo potępiamy barbarzyński atak na naród ukraiński. Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar wywołanej przez Rosję wojny. W specjalny sposób nasza uwaga koncentruje się na Obywatelkach i Obywatelach Ukrainy wchodzących w dorosłość. Wiemy, że jest to okres, w którym powinniście w sposób nieskrępowany rozwijać własne pasje
i szukać własnego miejsca na świecie. W bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Wierzymy, że ukraińska młodzież dozna jak najszybciej spokoju.

Podczas obrad została przyjęta jednogłośnie uchwała dotycząca apelu do dyrektorów głogowskich placówek oświatowych w sprawie wprowadzenia mLegitymacji – legitymacji szkolnej, ale wyświetlanej na ekranie telefonu.

Młodzi radni poparli swój apel badaniami, przeprowadzonymi przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego, które wykazały, że aż 87% uczniów dolnośląskich szkół uważa mLegitymację za potrzebną. Uczniowie wskazywali na praktyczność tego rozwiązania, komfort i możliwość posiadania tego dokumentu cały czas przy sobie.

Aby uczeń mógł aktywować tę usługę muszą być spełnione dwa warunki: przedstawiciele szkoły powinni podpisać porozumienie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz w szkole powinien działać system do wydawania mLegitymacji

tłumaczy Bartłomiej Prokop, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.

Radni MRMG uważają, że rozwijanie tego projektu może w przyszłości doprowadzić do zaprzestania używania papierowych legitymacji i całkowitego zastąpienia ich ekologicznymi mLegitymacjami szkolnymi.


zdjęcia: K. Brzezińska