Koordynacja pomocy humanitarnej na szczeblu krajowym i wojewódzkim

Informacje dla wszystkich zainteresowanych pomocą Ukrainie
flaga Ukrainy

W związku z agresją rosyjską na Ukrainie na stronie rządowej uruchomiona została strona pomagamukrainie.gov.pl, za pośrednictwem której będzie koordynowana pomoc. Na stronie dostępny jest formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych pomocą Ukrainie.

PomagamUkrainie.gov.pl umożliwi koordynację pomocy humanitarnej. To narzędzie dla osób potrzebujących pomocy oraz organizacji i osób zainteresowanych jej udzieleniem.

Na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego również została utworzona specjalna zakładka Pomagamy Ukrainie. Można tam znaleźć punkty zbiórek na Dolnym Śląsku.

Źródło: gov.pl,duw.pl