ZGM ogłasza przetarg

Zobacz, jakie lokale w mieście można wynająć
ZGM Głogów fot. R. Mucha

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie ogłasza przetarg pisemny na Wynajem wolnych lokali użytkowych według poniższego zestawienia.                   

Przetarg odbędzie się w dniu 03.03.2022 r.

Ofertę cenową (propozycję miesięcznej stawki czynszowej według stawek wynikających z poniższego wykazu) podwyższoną o co najmniej 10% wobec stawki wywoławczej należy złożyć do dnia 03.03.2022 r., do godz. 1000
w skrzynce podawczej w wejściu do siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie lub przesłać zeskanowaną ofertę e-mailem na adres: przetargi@zgm.glogow.pl.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.03.2022 r., od godz. 1030

Wolne lokale użytkowe administrowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie: 

1. Lokale użytkowe znajdujące się przy ul. Sikorskiego 19 (przychodnia)
w Głogowie:

 • Lokal użytkowy znajdujący się na II piętrze o powierzchni 42,20 m² – lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną, posiada wspólną toaletę.
 • Lokal użytkowy znajdujący się na II piętrze o powierzchni 17,95 m² – lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną, posiada wspólną toaletę.
 • Lokal użytkowy znajdujący się na II piętrze o powierzchni 14,85 m² – lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną oraz        wodno-kanalizacyjną,  posiada wspólną toaletę.
 • Lokal użytkowy znajdujący się na II piętrze o powierzchni 42,41m² – lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną.

2. Lokal użytkowy znajdujący się przy ul. Obrońców Pokoju 26 w Głogowie – lokal użytkowy znajduje się na parterze budynku wielorodzinnego o powierzchni 18,06 m². Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania i elektryczną. Posiada ujęcie wodno-kanalizacyjne oraz dostęp do wspólnej toalety.

3. Lokal użytkowy znajdujący się przy ul. Przemysłowej 31 w Głogowie – lokal użytkowy znajduje się na parterze budynku wielorodzinnego o powierzchni 69,30 m2. Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną.

4. Lokale użytkowe znajdujące się przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie:

 • Lokal użytkowy znajdujący się na III piętrze budynku biurowego o powierzchni 100,97 m² – lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną.
 • Lokal użytkowy znajdujący się na III piętrze budynku biurowego o powierzchni 22,26 m² – lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania i elektryczną. Posiada ujęcie wodno-kanalizacyjne oraz dostęp do wspólnej toalety.
 • Lokal użytkowy znajdujący się na I piętrze budynku biurowego o powierzchni 19,18 m² – lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania
  i elektryczną. Posiada ujęcie wodno-kanalizacyjne oraz dostęp do wspólnej toalety.

5. Lokale użytkowe znajdujące się przy ul. Budowlanych 14 w Głogowie:

 • Lokal użytkowy znajdujący się na I piętrze budynku handlowo-usługowego
  o powierzchni 251,49 m² – lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania i elektryczną. Posiada ujęcie wodno-kanalizacyjne oraz dostęp do wspólnej toalety.
 • Lokal użytkowy znajdujący się na I piętrze budynku handlowo-usługowego
  o powierzchni 63,60 m² – lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania i elektryczną. Posiada ujęcie wodno-kanalizacyjne oraz dostęp do wspólnej toalety.
 • Lokal użytkowy znajdujący się na I piętrze budynku handlowo-usługowego
  o powierzchni 10,90 m² – lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania i elektryczną. Posiada ujęcie wodno-kanalizacyjne oraz dostęp do wspólnej toalety.
 • Lokal użytkowy znajdujący się na I piętrze budynku handlowo-usługowego
  o powierzchni 20,82 m² – lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania i elektryczną. Posiada ujęcie wodno-kanalizacyjne oraz dostęp do wspólnej toalety.
 • Lokal użytkowy znajdujący się na I piętrze budynku handlowo-usługowego 
  o powierzchni 185,40 m² – lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania i elektryczną. Posiada ujęcie wodno-kanalizacyjne oraz dostęp do wspólnej toalety.
 • Lokal użytkowy znajdujący się na I piętrze budynku handlowo-usługowego
  o powierzchni 9,29 m² – lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania i elektryczną. Posiada ujęcie wodno-kanalizacyjne oraz dostęp do wspólnej toalety.
 • Lokal użytkowy znajdujący się na I piętrze budynku handlowo-usługowego 
  o powierzchni 18,27 m² – lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania i elektryczną. Posiada ujęcie wodno-kanalizacyjne oraz dostęp do wspólnej toalety.
 • Lokal użytkowy znajdujący się na I piętrze budynku handlowo-usługowego
  o powierzchni 35,21 m² – lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania i elektryczną. Posiada ujęcie wodno-kanalizacyjne oraz dostęp do wspólnej toalety.
 • Lokal użytkowy znajdujący się na I piętrze budynku handlowo-usługowego
  o powierzchni 5,90 m² – lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania i elektryczną. Posiada ujęcie wodno-kanalizacyjne oraz dostęp do wspólnej toalety.

Lokale użytkowe przeznaczone są na działalność:
1. Handel i usługi – cena wywoławcza 16,50 zł/1m2 (netto),
2. Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, działalność oświatowa, kulturalna, polityczna administracja publiczna, sportowe spółki akcyjne nienastawione na zysk mające swoją siedzibę i działające na terenie Gminy Miejskiej Głogów – cena wywoławcza 5,50 zł/1m2 (netto),
3. Kościoły i związki wyznaniowe – cena wywoławcza 2,10 zł/1m2 (netto).

Oferowana w przetargu stawka czynszowa (netto) wymaga co najmniej 10% podwyższenia.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w wysokości obowiązującej stawki czynszu miesięcznego (netto) wynikającej
z ogłoszenia dla określonego rodzaju działalności.

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 02.03.2022 r. na konto Banku Spółdzielczego 04 8646 0008 0000 0000 6392 0003.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Uwaga! Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyn.

Lokale użytkowe można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się
z przedstawicielem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie:
p. Marceliną Bełza, tel. 503-016-155.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wynajem wolnych lokali użytkowych, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie