Zaglądamy na Plac Saperów

Zobacz jak zostanie zagospodarowana zieleń i jak zmieni się oświetlenie

Trwają prace przy zagospodarowaniu Placu Saperów. W ramach II etapu robót mają zostać wykonane m.in. oświetlenie, remont schodów, modernizacja ciągów komunikacyjnych, renowacja pomnika, montaż małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni.

Zieleń 🌳🌹

Za zgodą Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura WUOZ w Legnicy wykarczowano 518 m2 krzewów na potrzeby remontu. W ich miejsce nasadzone zostaną różaneczniki – 16 sztuk, grab pospolity – 860 sztuk oraz róże – 1014 sztuk. W donicach, w dawnej niecce fontanny, zostaną posadzone platany klonolistne – 8 sztuk, cisy pospolite – 6 sztuk, róże – 54 sztuki, miskant chiński – 24 sztuki, turzyce oszimskie – 96 sztuk oraz lawenda – 63 sztuki.

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu Delegatura WUOZ w Legnicy wydał również zgodę na wycinkę 28 drzew. Łącznie z terenu Placu Saperów wycięto jednak tylko 8 sztuk, z czego trzy nie wymagały zgody konserwatora.

Spośród drzew, które pierwotnie były przeznaczone do wycinki, ocaliliśmy aż 23 okazy. Były to między innymi wyniosłe topole czy jeszcze przedwojenne cisy

zaznacza Piotr Poznański, zastępca prezydenta.

W ramach nasadzeń zastępczych wiosną na placu pojawią się dęby szypułkowe – 15 sztuk, klony pospolite – 4 sztuki oraz dęby czerwone – 2 sztuki.

Oświetlenie 💡

Problemem, który niejednokrotnie zgłaszali mieszkańcy, okazało się oświetlenie w ścieżkach szutrowych, które się kompletnie nie sprawdziło.

Oświetlenie było nieskuteczne, dlatego przystąpiliśmy w II etapie do jego zmiany. Teraz Plac Saperów będzie oświetlać 30 lamp parkowych

dodaje zastępca prezydenta.

Prace na Placu Sapera potrwają do końca pierwszej połowy 2022 roku.