Kasa Urzędu Miejskiego w Głogowie

Podajemy ważne informacje dla mieszkańców
Kasa Urzędu Miejskiego w Głogowie (fot. K. Brzezińska)

Informujemy, że kasa Urzędu Miejskiego w Głogowie czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:30.

W kasie możliwa jest płatność gotówką oraz kartą – po wcześniejszym zgłoszeniu.

Zachęcamy również do dokonywania płatności przelewem na
rachunek dochodów Urzędu Miejskiego w Głogowie:
60 2030 0045 1110 0000 0192 9810.

Na rachunek dochodów Urzędu Miejskiego dokonuje się wpłat z tytułu:
• podatku od nieruchomości (osoby prawne),
• podatek od środków transportów,
• podatek rolny,
• podatek leśny,
• opłata od posiadania psów,
• opłata skarbowa,
• opłata targowa,
• opłata za pełnomocnictwo,
• opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
• opłaty inne (np. administracyjna, adiacencka, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, z tytułu renty planistycznej, z tytułu dzierżawy gruntów, z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania
w prawo własności, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, pozostałe opłaty).

UWAGA! Opłatę za podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
w przypadku płatności przelewem, należy dokonać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji.