Głogów połączył się z Wrocławiem

Głogowski Wehikuł Czasu – wspomina
budynek poczty w Głogowie, Wehikuł Czasu

Czy wiecie, że dokładnie 76 lat temu doszło do pierwszego połączenia telefonicznego na linii Głogów-Wrocław?

Wiesław Maciuszczak, na łamach Głogowskiego Wehikułu Czasu, tak to opisuje:

„18 lutego 1946, 76 lat temu, w tym dniu nawiązano dość przypadkowo kontakt telefoniczny z Wrocławiem. Dokładny opis przekazał w swoich wspomnieniach p. Józef Marczek, który trafił do Głogowa w sierpniu 1945 r., na polecenie Dolnośląskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów z Wrocławia. Ten były naczelnik poczty w Złotym Potoku koło Buczacza na Podolu, miał za zadanie uruchomić w Głogowie Urząd Poczty i Telefonów. Tak opisywał to niecodzienne wydarzenie: „…mieliśmy wówczas zatrudnionych trzech monterów telefonicznych, którzy mieli za zadanie ściągać z gruzów i okolicznych wiosek aparaty telefoniczne i części składowe central automatycznych – przy pracy nad wyszukaniem studzienek kabli telefonicznych jeden z monterów przy pomocy aparatu telefonicznego polowego uzyskał połączenie z Wrocławiem, ale tam zgłosił się telefonista radziecki więc zawołał mnie żebym się z nim rozmówił. Przyszedłem na miejsce i dowiedziałem się od telefonisty radzieckiego, że chce uzyskać połączenie z Berlinem (mnie nużno Berlin) powiedziałem mu, że na tej parze kabla telefonicznego nie wywoła Berlina, ażeby był łaskaw powiadomić personel techniczny Urzędu Pocztowego Wrocław 1, po kilkunastu minutach zgłosił się telemonter z Wrocławia i od tej chwili mieliśmy bezpośrednie połączenie telefoniczne z Wrocławiem.”

Pierwszy Urząd Pocztowy mieścił się na parterze w domu przy
ul. Grunwaldzkiej 9. W październiku 1945 zainstalowano tam łącznicę telefoniczną na pięć numerów.

Natomiast na zdjęciach przedstawiamy odbudowany w 1 połowie lat pięćdziesiątych budynek poczty głównej, pochodzący z końca XIX w., na fotografiach z roku 1959 (T. Wojciechowskiego) i połowy lat sześćdziesiątych (R. Sanojcy ze zbiorów M. Szatkowskiego).


Źródło: Wehikuł Czasu, Wiesław Maciuszczak