W lutym rusza rekrutacja do przedszkoli publicznych

Sprawdź terminy składania wniosków
przedszkole rekrutacja

Gmina Miejska Głogów informuje, że w lutym br. rozpocznie się rekrutacja elektroniczna do przedszkoli publicznych – moduł Formico – na rok szkolny 2022/2023.

Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (deklaracja składana jest w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2021/2022): od 10 lutego od godz. 9:00 do 17 lutego do godz. 15:00.

Przyjmowanie wniosków: od 25 lutego od godz. 9:00 do 21 marca do godz. 15:00.

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków: od 25 lutego od godz. 9.00 do 23 marca do godz. 15:00.

Zasady składania wniosków rekrutacyjnych

Ze względu na panującą sytuację związana z COVID-19, nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku w placówce pierwszego wyboru. Wniosek
w formacie PDF lub jego zdjęcie należy przesłać drogą elektroniczną (e-mail) do przedszkola pierwszego wyboru zgodnie z zamieszczoną listą adresów:

1. Przedszkole Publiczne nr 1 – rekrutacja@pp1.glogow.pl

2. Przedszkole Publiczne nr 2 – pp2@www.glogow.pl

3. Przedszkole Publiczne nr 3 – pp3@www.glogow.pl

4. Przedszkole Publiczne nr 5 – pp5@www.glogow.pl

5. Przedszkole Publiczne nr 6 – dyrektor@pp6.glogow.pl

6. Przedszkole Publiczne nr 7 – rekrutacja@pp7.glogow.pl

7. Przedszkole Publiczne nr 9 – rekrutacja@pp9.pl

8. Przedszkole Publiczne nr 10 – pp10@www.glogow.pl

9. Przedszkole Publiczne nr 15 – rekrutacja@pp15.glogow.pl

10. Przedszkole Publiczne nr 17 – dyrektor@pp17.glogow.pl

11. Przedszkole Publiczne nr 19 – bajka@przedszkole19.glogow.pl

12. Przedszkole Publiczne nr 20 – rekrutacja@pp20.glogow.pl

13. Przedszkole Publiczne nr 21 – dyrektor@pp21.glogow.pl

14. Szkoła Podstawowa nr 13 – sekretariat@sp13.glogow.pl

Wniosek rekrutacyjny rodzic wysyła drogą elektroniczną tylko
i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

Dyrektor „przedszkola pierwszego wyboru” lub osoba przez niego upoważniona, przed zatwierdzeniem podania w systemie elektronicznym, może poprosić poprzez e-mail lub telefon o przesłanie skanów dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we wniosku rekrutacyjnym.

Dyrektor przedszkola w terminie późniejszym zwróci się do rodziców dzieci przyjętych o uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w postaci oryginału wniosku rekrutacyjnego.

Rodzic ma obowiązek przechować oryginał wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego i podpisanego wniosku (tego samego, który zostanie przesłany do placówki drogą elektroniczną) do momentu wezwania do uzupełnienia przez dyrektora placówki.

Terminarzem oraz zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 dostępne są pod adresem http://www.miasto.glogow.org/miasto/index.php/e-rekrutacja– lub w zakładce dla rodzica po zalogowaniu się do modułu Formico (od dnia 25 lutego 2022 r.).