ZGM ogłasza przetarg

Przetarg odbędzie się 9 lutego.
ZGM Głogów fot. R. Mucha

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnych lokali użytkowych.

Przetarg odbędzie się 9 lutego.

Ofertę cenową (propozycję miesięcznej stawki czynszowej według stawek wynikających z poniższego wykazu) podwyższoną o co najmniej 10% wobec stawki wywoławczej należy złożyć do dnia 09.02.2022 r., do godz. 1000 w skrzynce podawczej w wejściu do siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie lub przesłać zeskanowaną ofertę e-mailem na adres: przetargi@zgm.glogow.pl.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.02.2022 r., od godz. 1030

Link do przetargu znajduje się TUTAJ