Ruszyła rejestracja do poradni nefrologicznej

Obowiązuje tylko rejestracja telefoniczna
Szpital w Głogowie, oddział intensywnej terapii, zdj. MDG

Od grudnia 2021 r. w głogowskim szpitalu realizowany jest program „Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób nerek na terenie Gminy Miejskiej Głogów„.

Program  skierowany jest do mieszkańców miasta Głogowa w wieku powyżej 35  lat, którzy nie byli wcześniej diagnozowani i leczeni w Poradni Nefrologicznej.

Świadczenia w ramach programu, realizowane są w Poradni Nefrologicznej przez lekarza nefrologa.

W ramach  programu, pacjent będzie miał wykonane badanie laboratoryjne  krwi  i moczu oraz badanie USG nerek  wraz z analizą tych badań, a także skorzysta z konsultacji lekarza nefrologa i uzyska zalecenia do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Rejestracja do programu, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie, w określone dni i godziny, pod numerem telefonu 76 837 31 89.

Rejestracja  telefoniczna na wizyty w lutym 2022 r. odbywać się będzie od dnia 26.01.2022 r. w godzinach od 8 do 14. (Łącznie na konsultacje w lutym umówionych zostanie 100 osób).

Przy rejestracji pacjent otrzyma informacje o terminie pobrania materiału do badań oraz terminie konsultacji.

Przed pobraniem krwi do badania, pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego, wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa, potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.

UWAGA: Osoby zgłaszające się osobiście do Centralnej Rejestracji nie będą rejestrowani. Obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna.

Program finansowany  przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A.

Źródło: Głogowski Szpital Powiatowy