Otwarto oferty na przebudowę budynku koszarowego

W budynku powstaną 64 mieszkania komunalne
blok koszarowy do rewitalizacji na mieszkania w Głogowie Kacper Chudzik

20 stycznia otwarto przetarg na zadanie pod nazwą: Przebudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku koszarowego na budynek mieszkalny, wielorodzinny wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Gen. J. Sowińskiego i ul. Gen. W. Sikorskiego w Głogowie”

Do przetargu wpłynęły trzy oferty lokalnych firm (dwie z Głogowa jedna z Radwanic): najniższa kwota to: 14 .984.907,74 zł, a najwyższa 17.260.949,63 zł.

Miasto otrzymało dofinansowanie na przebudowę budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 80% kosztów remontu tego budynku. Pozostałe 20%  to koszty własne GMG.

Cieszę się, że te ceny są poniżej ceny kosztorysowej. Zakładaliśmy, że oferty będą w graniach 20 milionów i takie środki starliśmy się zabezpieczyć, jako udział własny, ale przypomnę, że 80% faktycznych kosztów wykonania inwestycji to dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego. Teraz czekamy aż komisja przetargowa wyłoni wykonawcę, z którym będzie można podpisać umowę. Zadanie polegające na budowie 64 mieszkań komunalnych zostanie wykonane w maksymalnym okresie do 26 miesięcy –

mówi prezydent Rafael Rokaszewicz.