Powstaje Miedziowe Centrum Rozwoju Gospodarczego

Prezydent Głogowa: naszym wspólnym celem jest dbałość o przedsiębiorców i miejsca pracy dla mieszkańców
LSSE podpisanie porozumienia ws utworzenia Miedziowego centrum Rozwoju Gospodarczego

13 stycznia w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Inwestycyjnej podpisano porozumienie o powstaniu Miedziowego Centrum Rozwoju Gospodarczego.

– Naszym wspólnym celem jest m.in. zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Legnicko- Głogowskiego Okręgu Miedziowego, pozyskanie inwestorów także na nowych terenach, które powstaną po wybudowaniu obwodnicy Głogowa, stworzenie inkubatora przedsiębiorczości, oraz wsparcie i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. To wszystko owocować będzie tworzeniem nowych miejsc pracy, w tym dla wysoko wykwalifikowanych pracowników. Liderem MCRG jest LSSE, a Głogów został wybrany na siedzibę Centrum – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

„Planowana obwodnica Głogowa, wraz z nową przeprawą mostową przez Odrę, ułatwi dostęp do kilkuset hektarów terenów inwestycyjnych, znajdujących się w pobliżu. Dodatkowo, pod względem stopy bezrobocia powiat głogowski zajmuje 4. miejsce w subregionie (7,6%), ale bezpośrednio sąsiaduje z powiatem górowskim, który przoduje w statystykach (14%). Rozwój strefy gospodarczej będzie więc pozytywnie oddziaływał również na zatrudnienie na terenie pobliskiego powiatu. Rynek pracy i dobrze skomunikowane obszary inwestycyjne, to jedne z kluczowych argumentów, które wpływają na decyzje inwestorów o wyborze konkretnej lokalizacji”– czytamy na stronie LSSE.

Partnerzy porozumienia:

 • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, przy udziale Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego LSSE,
 • KGHM Polska Miedź S.A.,
 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej
 • Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG”,
 • Gmina Miejska Głogów,
 • Gmina Głogów,
 • Gmina Kotla,
 • Gmina Jerzmanowa,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie,
 • Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy,
 • Politechnika Wrocławska wraz z filią w Legnicy,
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach,
 • Dolnośląski Klaster Lotniczy.

Zdjęcia: LSSE S.A.