Zaglądamy na Plac Saperów

Zobacz zdjęcia prac budowlanych i porządkowych
prace rewitalizacyjne przy Placu Sapera w Głogowie

Trwa realizacja zadania „Zagospodarowanie Placu Saperów u zbiegu ulic
Strzelecka – Nadbrzeżna – Zamkowa – Poczdamska, etap II.”

Zdjęcia z wczoraj (12.01.2022). Obecnie przygotowywane są szalunki pod budowę nowych schodów oraz trwa oczyszczanie i przygotowywanie terenu pod nasadzenia.

Zakres prac II etapu zagospodarowania Placu Saperów obejmuje:
– roboty rozbiórkowe istniejących schodów terenowych, ścieżek i chodników, nawierzchni parku w związku z budową oświetlenia parkowego, nawierzchni niecki fontanny dla wykonania remontu odwodnienia niecki,
– modernizację ciągów komunikacyjnych
– przebudowę schodów,
– renowację murków oporowych
– remont odwodnienia niecki,
– wykonanie elementów małej architektury,
– wykonanie oświetlenia parkowego – 66 punktów świetlnych (oprawy typu LED)
– nowe nasadzenia, trawniki typu dywanowego
– renowacja pomnika.


Zdjęcia: M.Dytwińska-Gawrońska