Wymieniamy oświetlenie

Zobacz, gdzie są już nowe oprawy i gdzie będą wymienione
wymiana oświetlenia na Starym Mieście w Głogowie

Przy głogowskich ulicach trwa wymiana opraw lamp. W ramach projektu „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko- Głogowskiego Obszaru Interwencji” przewidziano w Głogowie modernizację/ przebudowę/ budowę 571 sztuk opraw. Modernizacja oświetlenia w mieście obejmuje wymianę najstarszego i najmniej efektywnego oświetlenia (m.in. lamp sodowych i metalohalogenkowych z lat 80. i 90.) na proekologiczną, niskoemisyjną i energooszczędną technologię LED.

Ulice objęte zadaniem:

💡 os. Paulinów – całe
💡 Akacjowa, Legnicka, Ogrodowa, gen. Andersa, gen. Skalskiego, gen. Maczka, gen. Urbanowicza i Marszałka Piłsudskiego;
💡 Plac Solny
💡 Grodzisko, Cicha, Mała, Dobra, Spokojna, H. Głogowskiego, Wybickiego, Herberta, Balwierska, Garncarska, Grodzka, Starowałowa, Kołłątaja, Kotlarska, Kutrzeby, Młyńska, Parafialna, Polska, Piekarska, Powstańców, Słodowa, Szewska, Smolna, Rynek.

Do tej pory wymieniono:

Oprawy na ul. Akacjowej – 44.  Ulicach Ogrodowej, Gen. Andersa, gen. Skalskiego, gen. Maczka, gen. Urbanowicza – 41. Na Placu Solnym w IV kwartale 2021 roku wymieniono okablowanie, słupy i oprawy. Łącznie 6 sztuk słupów z oprawami. Nowe oprawy są już na ulicach: Kołłątaja ( na majątku miejskim), Kotlarska, Parafialna, Piekarska, Powstańców Śląskich, Smolna. Na Starym Mieście wymieniono już łącznie 55 opraw. Tu wszystkich wytypowanych do wymiany jest 245 sztuk.

Od 17 stycznia zaplanowano prace przy wymianie opraw na ul. Legnickiej (od KFC do wylotu z miasta, z wyłączeniem terenu pod budowę ronda) oraz przy ul. Piłsudskiego.

Kompleksowej przebudowie poddane będzie także oświetlenie na wszystkich ulicach os. Paulinów. Tu wymienione będzie okablowanie, wszystkie słupy i oprawy. Rozpoczęcie prac zaplanowano na marzec 2022 roku.  

Przedsięwzięcie ma charakter partnerski, realizowany będzie przez 3 gminy: Głogów (Lider Projektu), Legnica i Polkowice. Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji transportowej. Wdrożony zostanie inteligentny system monitoringu i zarządzania oświetleniem ulicznym, w celu uzyskania jak najwyższego poziomu oszczędności energii. Działania zmierzają do poprawy jakości powietrza, które przekłada się na poprawę stanu zdrowia mieszkańców. Wymiana oświetlenia wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa drogowego.

mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa

W wyniku realizacji projektu na podstawie audytów energetycznych oszacowano oszczędności energii elektrycznej w wysokości 473,84 MWh/rok, w tym w Głogowie 262,33 MWh/rok, w Legnicy 80,18 MWh/rok i w Polkowicach 131,33 MWh/rok.

Planowana wartość projektu:
– ogólna: 9 747 230, 53 zł, z tego koszty kwalifikowane: 8 902 154,33 zł, wartość dofinansowania (74,99%) – 6 675 725,55 zł. W tym Gmina Miejska Głogów: 3 862 031,10 zł, z czego koszty kwalifikowane 3 801 712,09 zł, wartość dofinansowania – 2 850 903,91 zł.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska