Opieka wytchnieniowa

Zobacz – jak i gdzie zgłosić się w Głogowie
miś w łóżku szpitalnym, pixabay

Gmina Miejska Głogów pozyskała ponad 205 tysięcy złotych na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”.

„Opieka wytchnieniowa” jest Programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego. Środki przyznane na realizację Programu – edycja 2022 – 205.632,00 zł

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.

ADRESACI:
dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz pełnoletnie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
– Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej.
– Osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.
– Asystentom oferujemy zatrudnianie w ramach umowy zalecenia oraz wynagrodzenie godzinowe.
– Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w biurze MORiUS, pokój nr 19.

NA CZYM POLEGAJĄ USŁUGI ASYSTENTA?
Asystent ma za zadanie odciążenie członków rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej poprzez wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

DOSTĘPNOŚĆ ASYSTENTA
Usługa może być świadczona 7 dni w tygodniu, w godzinach 6:00 – 22:00. Limit przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi 240 godzin do wykorzystania w czasie trwania Programu.

W czasie korzystania z usług asystenta (w tych samych godzinach) nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej (m.in. usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze). Uczestnik nie ponosi odpłatności za korzystanie z usług asystenta w ramach Programu.

SPOSÓB ZGŁASZANIA DO PROGRAMU
Dokumenty należy złożyć w siedzibie MORiUS przy ul. Norwida 5, pokój nr 19.
Wymagane dokumenty:
– Karta zgłoszenia
– Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM
– Podpisany regulamin uczestnictwa
– Podpisana Klauzula informacyjna (RODO)
– Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Dokumenty będą do pobrania także na stronie  www.morius.pl (zakładka PROGRAMY)

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 76 727 65 72


Zdjęcie: pixabay