Poradnia nefrologiczna – ruszyła rejestracja!

Program finansowany przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A.
budynek szpitala w Głogowie, widok z lotu ptaka

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. informuje, że od grudnia 2021 r. realizowany jest program „Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób nerek na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.

Program skierowany jest do mieszkańców miasta Głogowa w wieku powyżej 35 lat, którzy nie byli wcześniej diagnozowani i leczeni w Poradni Nefrologicznej. Świadczenia w ramach programu, realizowane są w Poradni Nefrologicznej przez lekarza nefrologa.

W ramach programu, Pacjent będzie miał wykonane badanie laboratoryjne krwi i moczu oraz badanie USG nerek wraz z analizą tych badań, a także skorzysta z konsultacji lekarza nefrologa i uzyska zalecenia do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Rejestracja Pacjentów do programu, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie, w określone dni i godziny, pod numerem telefonu 76 837 31 89.

Rejestracja telefoniczna na wizyty styczniu 2022 r. odbywać się będzie od dnia 05.01.2022 r. w godzinach od 8 do 14. (Łącznie na konsultacje w styczniu umówionych zostanie 75 osób).

Przy rejestracji Pacjent otrzyma informacje o terminie pobrania materiału do badań
oraz terminie konsultacji. Przed pobraniem krwi do badania, Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego, wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego
przez Urząd Miasta Głogowa, potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.  

Prosimy Pacjentów o zgłaszanie się – w dniu wyznaczonym na pobranie materiału do badania – z próbką moczu. Pobranie materiału do badań laboratoryjnych odbywać się będzie w gabinecie poradni przy ul. Kościuszki 15 (parter w budynku szpitala), w wyznaczonym dniu. Pacjent powinien zgłosić się na badanie na czczo.

Konsultacje odbywać się będą w Poradni Nefrologicznej. Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.

UWAGA: Pacjenci zgłaszający się osobiście do Centralnej Rejestracji nie będą rejestrowani.

Obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna.

Program finansowany przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A.


Zdjęcie: Studio Siwek