Jakie nazwy nosiło głogowskie muzeum?

Instytucja powstała w 1967 roku i od tego czasu kilkukrotnie zmieniała swoją nazwę oraz przechodziła szereg zmian organizacyjnych.
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie (fot. Studio Siwek)

1 stycznia 1992 roku, głogowskie muzeum przyjęło nazwę Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie (MAH). Placówka otrzymała nie tylko nowy statut, ale także przeszła pod zarząd Rady Miasta Głogowa
i finansowanie z budżetu miejskiego. Wcześniej Muzeum podlegało wojewodzie legnickiemu i utrzymywane było ze środków Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy.

Była to trzecia tak poważna zmiana organizacyjna od chwili powstania instytucji w 1967 roku, kiedy to – jako Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa Metali Kolorowych – skupiała się na zbiorach archeologicznych pozyskiwanych podczas prowadzonych prac ratowniczych. Od 1978 roku, za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, muzeum pełniło obowiązki
w zakresie ochrony zabytków archeologicznych na terenie województwa legnickiego. W latach 1983-1991 instytucja nosiła nazwę Muzeum w Głogowie. Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski i oprócz prowadzenia działalności muzealnej pełniła funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych. Trzech z zatrudnionych wówczas archeologów – Wacław Pogorzelski, Zenon Hendel i Aleksander Dobrowolski – nadal pracuje w głogowskim muzeum…

Zgodnie ze statutem MAH przyjętym w 1992 roku powstały działy: Archeologiczny, Historyczny, Naukowo-Oświatowy, Konserwacji i Analiz oraz Administracyjno-Gospodarczy i Księgowości.

O tego czasu schemat muzeum zmieniał się kilkakrotnie. Nazwa instytucji pozostaje wciąż ta sama….


źródło: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
zdjęcie: Studio Siwek