Budżet Głogowa przyjęty!

Zobacz, jak głosowali radni.
Grafika: Budżet Głogowa 2022

Większością głosów radni przyjęli wczoraj (29.12) uchwałę budżetową na 2022 rok.


Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2022 rok

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 9, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: Dariusz Czaja (ZA), Bożena Czekańska-Smykalla (ZA),
Leszek Drankiewicz (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Jerzy Gawron (ZA),
Mariusz Kędziora (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Łukasz Kogut (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Andrzej Koliński (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Antoni Krechowiec (BRAK GŁOSU), Sławomir Majewski (ZA), Joanna Michałowska (ZA), Bartosz Moskwa (ZA),
Edyta Owczarek (ZA), Norbert Penza (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Zbigniew Prejs (ZA), Elżbieta Rybak (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Krzysztof Sarzyński (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Marek Sienkiewicz (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Zbigniew Sienkiewicz (ZA),
Janusz Szmołda (ZA), Leszek Szulc (ZA), Michał Wnuk (ZA), Anna Zimna (ZA), Marcin Zubowski (WSTRZYMUJĘ SIĘ)


Najważniejsze zadania w 2022 roku:
✅ 5 mln – budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Legnickiej i Piłsudskiego,
✅ 5 mln zł – budowa przejścia podziemnego przy Zamku,
✅ 400 tys. zł – uzbrajanie terenów na Piastowie (w kolejnym roku 2 mln),
✅ 800 tys. – ścieżki rowerowe wzdłuż ul. Wita Stwosza i Paderewskiego,
✅ 4 mln zł – rozpoczęcie budowy TBS-ów na os. Żarków,
✅ 1,5 mln – modernizacja kuchni SP 14,
✅ 1,6 mln – modernizacja terenów sportowych przy SP 8,
✅ 1 mln – termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 5 plus remont kuchni,
✅ 1 mln – remont kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 6,
✅ 3 mln – modernizacja oddziału neurologii w głogowskim szpitalu,
✅ 4,7 mln – budowa hospicjum

oraz

✅ przebudowa „koszarowca” – koszt ok. 20 mln, dotacja 16,7 mln,
✅ przebudowa Neptuna wraz z budową ścieżki rowerowej do Kulowa – koszt ok. 22 mln, dotacja 9,5 mln,
✅ uzbrojenie Miejskiej Strefy Inwestycyjnej – koszt 10 mln, dotacja 5 mln.

Główne wydatki z budżetu:
✅ 8,5 mln – transport, darmowe i ulgowe przejazdy komunikacją miejską
✅ 8 mln – utrzymanie dróg i remonty
✅ 3 mln – gospodarka mieszkaniowa
✅ 21 mln – obsługa urzędu
✅ 133 mln – oświata – na bieżące utrzymanie szkół (przy 48 mln subwencji)
✅ 6 mln – ochrona zdrowia, MCWR, MORiUS
✅ 18 mln – pomoc społeczna
✅ 58 mln – różne świadczenia rodzinne, żłobki
✅ 19 mln – gospodarka komunalna, środowisko, odpady utrzymanie zieleni
✅ 11 mln – kultura
✅ 8,5 mln – sport