Sesja budżetowa

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana.
Ratusz - widok z wieży Bożego Ciała (fot. K. Brzezińska)

W najbliższą środę (29 grudnia) o godz. 15:30 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Głogowie. Najważniejszym punktem obrad będzie przyjęcie budżetu na 2022 rok.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  – zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2021 r.;
  – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów;
  – wydatków budżetu gminy, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;
  – zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Głogowa o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (TBS Sp. z o.o. w Głogowie);
  – szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” w Głogowie;
  – zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026;
  – ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  w Głogowie na 2022 rok;
  – ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w 2022 roku;
  – ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej w 2022 roku;
  – ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na dopłatę do utrzymania przystani na rzece Odrze w Głogowie w  2022 roku;
  – ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na dopłatę do utrzymania parku linowego w 2022 roku:
  – przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów;
  – uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2022 rok;
  – zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok;
  – planu pracy Rady Miejskiej w Głogowie na 2022 rok
 3. Protokół z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie sesji.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana. LINK DO TRANSMISJI TUTAJ.