Akty o mianowaniu wręczone!

Nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie przed prezydentem Głogowa
mianowania nauczycieli u prezydenta Głogowa

Dziś prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz wręczył nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Akty te są wynikiem zdanego egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Akty o mianowaniu otrzymały:

Ewa Gruszczyk nauczyciel wychowawca świetlicy w SP 10, Barbara Tomaszewska nauczyciel współorganizujący zajęcia w SP 10, Adrianna Nowak, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z SP 9, Aleksandra Laska – Cwynar nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda z SP 12, Jagoda Różycka nauczyciel wychowawca świetlicy z SP 7 oraz Ewa Bek nauczyciel języka angielskiego z SP7.

Każda z nauczycielek otrzymała symboliczną różę do Przemysława Powroźnika Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!


Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska