Zapraszamy do lektury 11. Głogowskich Zeszytów Naukowych

Muzealne wydawnictwo może stać się ciekawym uzupełnieniem świątecznych prezentów.
Zapraszamy do lektury 11. Głogowskich Zeszytów Naukowych

Głogowskie Zeszyty Naukowe są jednym z najstarszych, historycznych wydawnictw naukowych, które ukazują się w Głogowie. Ich 11. tom zapowiada się niezwykle ciekawie. Przedstawione zostały w nim między innymi wyniki badań archeologicznych prowadzonych w okolicach Głogowa. Artykuły na ich temat przygotowali archeolodzy – Wacław Pogorzelski oraz Aleksander Dobrowolski. Jakub Szajt pisze natomiast o ceramicznej figurce Marii z Jezusem, która odkryta została podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na staromiejskim kwartale przy skrzyżowaniu ulicy Długiej
i Szewskiej w Głogowie. Renata Matysiak wraz z ojcem Adamem Owczarskim opisują pobyt w Głogowie św. Klemensa Hofbauera. Rozprawę poświęconą głogowskim biuletynom szkolnym, jako źródłu badań lokalnej historii, przygotowała Silke Findeisen z Haus Schlesien. Włodzimierz Kwaśniewicz przedstawia natomiast uzbrojenie, jakiego używano w Europie w epoce krucjat.

W Głogowskich Zeszytach Naukowych nie mogło zabraknąć również informacji związanych z muzealnictwem i działalnością Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Natalia Bartczak opowiada o dziesięciu latach działalności Ośrodka Archeologiczno-Numizmatycznego, który jest oddziałem MAH. Renata Matysiak pisze o tym, jak powstawał Pomnik Dzieci Głogowskich. Dolnośląski Festiwal Nauki jako formę edukacji muzealnej przedstawia natomiast Agnieszka Filipczak. Zapraszamy do lektury.


źródło: MAH