Betlejemskie Światełko Pokoju dla Głogowian

W imieniu mieszkańców światełko odebrał prezydent Rafael Rokaszewicz
beltejemnskie światełko pokoju w Urzędzie miejskim w Głogowie

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

czytamy na stronie Betlejemskie Światełko Pokoju.

W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Wśród skautów z całego świata są też harcerze ZHP, którzy darem światła pokoju dzielą się z innymi. Lampion dotarł także do Urzędu Miejskiego w Głogowie i został przekazany przez harcerzy mieszkańcom na ręce prezydenta miasta Rafaela Rokaszewicza.

Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska