Wniosek o autobusy elektryczne

Prezydent: ubiegamy się o dofinansowanie
z NFOŚiGW
Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz wizerunek

Głogów ubiega się o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych
wraz z niezbędną infrastrukturą.

– Złożyliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zielony transport publiczny” wniosek o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych dla Komunikacji Miejskiej – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Etap I obejmuje:

1) Zakup 5 autobusów elektrycznych

2) Przygotowanie infrastruktury energetycznej i trafostacji przy zajezdni,
w tym budowa 3 ładowarek stacjonarnych dwustanowiskowych, minimalna moc wyjściowa wynosi 80 kW (2x 40 kW) dla jednej ładowarki, ładowarki wolnego ładowania autobusów. 3 ładowarki zlokalizowane zostaną na terenie zajezdni autobusowej Komunikacji Miejskiej, przy  ul. Transportowej 3

3) Budowę 1 stacjonarnej, jednostanowiskowej stacji szybkiego ładowania autobusów pantografowej odwróconej, minimalna moc wyjściowa stacji szybkiego ładowania autobusów wynosi 250 kW,  ładowarka zlokalizowana zostanie w Głogowie przy ul. Towarowej.

Planowany okres realizacji zadania : II kwartał 2023 do II kwartał 2024

Całkowity koszt zadania: 17 373 750,00 złotych.

– Gmina Miejska Głogów ubiega się o dofinansowanie w formie dotacji: 8 706 250 zł i w formie pożyczki: 5 418 750 zł. Po wykonaniu etapu I przystąpimy do II etapu, w którym planujemy kupić kolejne 6 autobusów wraz z dodatkową infrastrukturą do ładowania – mówi Rafael Rokaszewicz.


Zdjęcia: Studio Siwek