Jak płacić za postój w Strefie Płatnego Parkowania?

Masz trzy możliwości opłat za postój auta
budynek Strefy Płatnego Parkowania w Głogowie

Opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Głogowie uiszcza się:
– w parkometrze (bilety)
– w BOSPP (abonamenty)
– poprzez uruchomienie polecenia zapłaty przy użyciu telefonii komórkowej. 

Obecnie system pobierania opłat za pomocą telefonów komórkowych obsługiwany jest przez 3 firmy zewnętrzne:

–  mPay S.A. z siedzibą w Warszawie.

–  Electronic Parking Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

–  PANGO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Od niedawna firma Pago zmieniła nazwę handlową z Pango na AnyPark.

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ


Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska