MRMG już działa

Radni złożyli ślubowanie i wybrali swoje prezydium
radni Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa na wspólnym zdjęciu z prezydentem Głogowa oraz Przewodniczącym rady miejskiej

15 z 17 młodych radnych Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa złożyło na czwartkowej (4.11) sesji ślubowanie. Radni wybrali spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Skład MRMG:

 1. Michał Buczek
 2. Aleksander Kapturski
 3. Luiza Kielin
 4. Gabriela Kochmańska
 5. Agnieszka Lech
 6. Nikola Łupkowska
 7. Henryk Nikonowicz
 8. Oliwia Paterek
 9. Piotr Czarnota
 10. Grzegorz Porębski
 11. Bartłomiej Prokop
 12. Jan Przejczowski
 13. Elżbieta Stachowiak
 14. Martyna Stelmaszyk
 15. Wiktor Subotkiewicz
 16. Kacper Ułan
 17. Wieleba Łukasz

Przewodniczącym MRMG został Bartłomiej Prokop.

Od momentu przyjęcia uchwały o wyborze obrady prowadził już nowo wybrany przewodniczący.

Wiceprzewodniczącym MRMG został Jan Przejczowski.

Młodzi radni otrzymali gratulacje od prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza, Przewodniczącego RM Zbigniewa Sienkiewicza, radnego honorowego MSWD Rafała Tworkowskiego oraz radnych miejskich, dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców.

Rafał Tworkowski odczytał głogowskim młodym radnym list od kolegów i koleżanek z Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.


Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska, D. Jęczmionka