I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa

Młodzi radni złożą ślubowanie i wybiorą ze swojego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego
Sala Rajców w Głogowie, archiwum DGL NEWS

I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa odbędzie się 4 listopada 2021 roku o godzinie 15:00 w Sali Rajców w Ratuszu. Od tej daty będzie liczona dwuletnia kadencja rady.

Uroczystą sesję poprowadzi Zbigniew Sienkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie i będzie towarzyszył młodzieży do momentu, aż nie wybiorą ze swojego grona przewodniczącego.

Młodzi radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu złożą ślubowanie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych I kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.
 3. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.
  3.1. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.
  3.2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.
  3.3. Przeprowadzenie tajnego głosowania.
  3.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.
  3.5. Przejęcie przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa prowadzenia sesji od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie.
 4. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.
  4.1. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.
  4.2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.
  4.3. Przeprowadzenie tajnego głosowania.
  4.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie sesji.

I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa będzie transmitowana na żywo – link do transmisji.