Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Zobacz lokalizację i sprawdź cenę wywoławczą.
ulica Akacjowa w Głogowie

Ogłoszono III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Akacjowej 8/1.

ulica Akacjowa w Głogowie
ulica Akacjowa w Głogowie

Lokal ma powierzchnię użytkową 34,78 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – komórką gospodarczą o powierzchni użytkowej
4,71 m2 i udziałem wynoszącym 39/334 w częściach wspólnych budynku oraz
w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 14 „Nosocice” m. Głogów, w granicach działek gruntu oznaczonych nr geod. 95 i 97/4 o łącznej powierzchni 586 m2, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00032027/9, której działy III i IV nie zawierają wpisów obciążających zbywany udział w nieruchomości gruntowej.

Lokal usytuowany jest na parterze w budynku wielorodzinnym. W skład lokalu wchodzi: jeden pokój, kuchnia i łazienka z wc. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, to budynek mieszkalno-
użytkowy, wielorodzinny, jedno klatkowy, trzykondygnacyjny ( w tym poddasze użytkowe), częściowo podpiwniczony, wybudowany w 1930 roku, zawierający 5 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy. Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych ( karta ewidencyjna obiektu nr 181) i chroniony jest zapisami n/w mpzp.

Cena wywoławcza 65.000 złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów.

LINK DO PRZETARGU

Dodatkowych informacji udziela: Dział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów, pokój 215,
tel. 76/ 7265453.