Wymieniamy przestarzałe oświetlenie uliczne

Prawie 600 nowych punktów świetlnych – zobacz na jakich ulicach!
oświetlenie uliczne w Głogowie program unijny

Miasto realizuje projekt „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko- Głogowskiego Obszaru Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Przedsięwzięcie ma charakter partnerski, realizowany będzie przez 3 gminy: Głogów (Lider Projektu), Legnica i Polkowice. Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji transportowej.

W ramach projektu przewidziano modernizację/przebudowę/budowę 1288 punktów świetlnych, w tym w Głogowie 571 szt., w Legnicy 370 szt., w Polkowicach 347 szt.

Modernizacja oświetlenia w Głogowie obejmuje wymianę najstarszego
i najmniej efektywnego oświetlenia (m.in. lamp sodowych i metalohalogenkowych z lat 80. i 90.) na proekologiczną, niskoemisyjną
i energooszczędną technologię LED, m.in.
💡 na obszarze os. Paulinów
💡 na ulicach:  Akacjowej, Legnickiej, Ogrodowej, gen. Andersa, gen. Skalskiego, gen. Maczka, gen. Urbanowicza i Marszałka Piłsudskiego;
💡 na Placu Solnym
💡 na ulicach: Grodzisko, Cicha, Mała, Dobra, Spokojna, H. Głogowskiego, Wybickiego, Herberta, Balwierska, Garncarska, Grodzka, Starowałowa, Kołłątaja, Kotlarska, Kutrzeby, Młyńska, Parafialna, Polska, Piekarska, Powstańców, Słodowa, Szewska, Smolna, Rynek.
💡 Zaplanowano doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego (2 lampy).

Wdrożony zostanie inteligentny system monitoringu i zarządzania oświetleniem ulicznym, w celu uzyskania jak najwyższego poziomu oszczędności energii. Działania zmierzają do poprawy jakości powietrza, które przekłada się na poprawę stanu zdrowia mieszkańców. Wymiana oświetlenia wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa drogowego.

W wyniku realizacji projektu na podstawie audytów energetycznych oszacowano oszczędności energii elektrycznej w wysokości 473,84 MWh/rok, w tym w Głogowie 262,33 MWh/rok, w Legnicy 80,18 MWh/rok i w Polkowicach 131,33 MWh/rok.

Planowana wartość projektu:
– ogólna: 9 747 230, 53 zł, z tego koszty kwalifikowane: 8 902 154,33 zł, wartość dofinasowania (74,99%) – 6 675 725,55 zł.
W tym Gmina Miejska Głogów: 3 862 031,10 zł, z czego koszty kwalifikowane 3 801 712,09 zł, wartość dofinansowania – 2 850 903,91 zł.